vlag
Portretten

Centraal Comite 'Oranjedag' Dordrecht

Koningsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag

Vlagprotocol

Op verschillende dagen in het jaar gaat de nationale trots, onze driekleur, het symbool van eenheid en de onafhankelijkheid van het Koninkrijk der Nederlanden in top.

Op Koninginnedag 30 april en op de verjaardagen van "enige" leden van het Koninklijk huis wordt de vlag met Oranje wimpel gevoerd. Bij alle andere gelegenheden wordt de vlag zonder Oranje wimpel gevoerd. Mocht de desbetreffende dag op een zondag vallen, dan wordt er niet gevlagd. In dit geval kan er een dag later, op de maandag, gevlagd worden, m.u.v. Koninginnedag, dan wordt er een dag eerder 29 april gevlagd.

Verjaardagen leden Koninklijk huis:

- 19 januari H.K.H. Prinses Margriet

- 31 januari H.K.H Prinses Beatrix (vlag met wimpel, alternatief 1 februari)

- 04 februari H.H. Prinses Marilène

- 10 april H.K.H. Prinses Ariane

- 17 april Z.H. Prins Maurits

- 18 april H.H. Prinses Annette

- 27 april Z.M. Koning Willem Alexander (vlag met wimpel, alternatief 28 april)

- 30 april Prof. mr. Pieter van Vollenhoven

- 17 mei H.M. Koningin Maxima (vlag met wimpel, alternatief 18 mei)

- 25 mei H.K.H. Prinses Laurentien

- 26 juni H.K.H. Prinses Alexia

- 11 oktober Z.K.H. Prins Constanstijn

- 07 december H.K.H. Prinses Catharina-Amalia (vlag met wimpel alternatief 8 december)

- 25 december Z.H. Prins Bernhard


Vlagprotocol op 4 mei "Nationale Dodenherdenking" en 14 augustus "Dodenherdenking Ned. Oost-Indië"

Als bewijs van eerbied en respect voor de doden wordt er in de vooravonden, beperkt gevlagd. Vanaf 's avonds 18.00 uur tot zonsondergang (ca. 21.10 uur) hangt de Nederlandse vlag, zonder wimpel, halfstok.

De vlag wordt langzaam en statig in top gehesen, onmiddellijk daarna wordt zij neergelaten tot halfstok. Halfstok wil letterlijk zeggen: totdat het midden van de vlag op de helft van de gebruikelijke hoogte is. Het is zaak er op te letten dat de vlag in geen enkel geval - ook bij windstilte - de grond of een ander obstakel raakt. Desnoods wordt de vlag in dat geval iets hoger gehesen. De ruimte die boven de vlag open blijft, is gereserveerd voor de onzichtbare vlag voor de dood. Het is een manier om symbolisch respect te tonen voor de overledenen.

Bij zonsondergang wordt  de vlag eerst langzaam en statig in top gehesen en vervolgens neer gehaald.  

Bij vlaggenmasten die onder een hoek van 45-graden aan de buitenmuur zijn bevestigd, wordt de vlag van tevoren in halfstok-positie aan de vlaggenmast bevestigd en daarna met stok en al in de houder aan de buitenmuur geplaatst. Hierbij moet zoveel mogelijk rekening gehouden worden dat de vlag de buitenmuur niet raakt, de vlag moet de ruimte hebben om te wapperen.

Het is toegestaan desgewenst andere vlaggen (van provincie of gemeente en vlaggen van de Nederlandse Antillen of Aruba) bij de herdenkingsplechtigheid te betrekken. Bij het hijsen van meer vlaggen behoren deze van gelijke afmetingen te zijn en zo mogelijk op gelijke hoogte te worden gehesen. Daar het om een nationale herdenking gaat dient de Nederlandse vlag centraal te staan en de ereplaats te krijgen. Bij twee vlaggen is de ereplaats altijd rechts (gerekend met de rug naar de vlag). Bij drie vlaggen is de ereplaats in het midden. Als de provincievlag en de gemeentevlag naast de Nederlandse vlag komen, is de opstelling (uitgaande van de positie met de rug naar de vlag): rechts provincievlag, links gemeentevlag.

Overige "vlagdagen" zonder wimpel:

- 05 mei (nationale bevrijdingsdag) 

- 15 augustus Formeel einde Tweede Wereldoorlog

- 15 december Koninkrijksdag


Vlaggen bij bijzondere gelegenheden:

Bij bijzondere gebeurtenissen zal er telkens een speciale regeling worden afgekondigd, die van geval tot geval bekend zal worden gemaakt.


Verdere regels:

De vlag behoort niet tussen zonsondergang en zonsopgang gehesen te worden of te blijven. Uitzondering op deze     regel is mogelijk als de vlag zodanig verlicht wordt, dat de kleuren duidelijk te zien zijn.

De vlag mag nooit en te nimmer de grond raken.

De vlag dient altijd met respect behandeld te worden.

Particulieren wordt verzocht bovenstaande gedragslijnen te volgen.


Bron: ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties